เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ไปยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

19 เมษายน 67

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ไปยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.ประภาพรรณ วงฉัตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือแทน