เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ 2567 จุดตรวจเทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ

14 เมษายน 67

             เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ TOYOTA MOTOR จ.อุดรธานี นายสำเนียง นินทร น.ส. กฤษณา ปัสเสนา ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ จุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ 2567เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในกานขับรถ ที่จุดตรวจเทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา08.00 - 15.00 น.