เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ จุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ

14 เมษายน 67

              เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ SCB Tech X จังหวัดอุดรธานี นาย แสวง ศรียัง นาย ประหยัด ไชยวัน นาง กุหลาบ สาเกตุ นาง จำปี ภูกุล นาย เฉลิมชัย ชุมแวงวาปี นาย สุรศักดิ์ พรมจักร ร่วมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนและประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี และอีกหลายๆจังหวัดที่ขับรถสัญจรไปมาที่เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00.-16.00 น.