เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ ณ.หน่วยบริการประชาชนบางแก้ว

14 เมษายน 67

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งจังหวัดพัทลุง  ร่วมรณรงค์ในช่วง7วัยอันตราย เทศการสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน#สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลา09.00-16.00 น.