เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 จุดบริการประชาชน สภ.เมืองบึงกาฬ

14 เมษายน 67

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ  โดยมี นางผ่องศรี โพธิเสน น.ส.ภูทัย ไชยสุข นาย ทวีศักดิ์ เสนสาย นายวีระชัย บุตรมศรี นายณรงค์ สมานคำ ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าตำรวจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายกับคนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ร่วมตั้งด่านที่จุดบริการประชาชน  สภ.เมืองบึงกาฬ  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ เวลา 09 .00 - 16.00 น.