เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณด่านตรวจเทศบาลตำบลนาหว้า และจุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป

14 เมษายน 67

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับ SCB PLUS จังหวัดนครพนม นายธีรภัทร ธูปมงคล นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง  นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ รณรงค์พูดคุยประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและการใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและรณรงค์ให้หยุดรถเมื่อมีคนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียและพิการ บริเวณด่านตรวจเทศบาลตำบลนาหว้า และจุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และมอบสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา ให้ตระหนักถึงโทษจากการเมาแล้วขับ และความประมาททำให้พิการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพครับ