เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หมู่บ้านเรือนสุขคลอง 9

23 พฤษภาคม 67

              เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ หมู่บ้านเรือนสุขคลอง 9 ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 16.30  - 17.30  น.