เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ตลาดสนั่นเมือง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

11 พฤษภาคม 67

              นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกเมาไม่ขับ ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ให้ประชาชนที่มาจ่ายตลาด และพ่อค้า ภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลการเมาแล้วขับในครั้งนี้ ที่ตลาดสนั่นเมือง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านมา