เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการได้รับการจ้างงานในสถานที่ชุมชนที่ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง

10 พฤษภาคม 62

            สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการได้รับการจ้างงานในสถานที่ชุมชนที่ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 บริเวณ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา