เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจ หน้าสนามกีฬากลาง

27 กันยายน 62

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจหน้าสนามกีฬากลาง อ.เมือง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา