เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา นำทีมงานช่วยปรับปรุงสภาพบ้านคนพิการ

29 กันยายน 62

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  ร่วมกับนายกอบต.นายศรวัส ยงยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายวิชัช ชูดวง ที่นำทีมงานช่วยปรับปรุงสภาพบ้านและเพื่อนสมาชิกที่นำน้ำและขนมมาช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา