เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานสัมมนา Microsoft Envision Summit 2019 12 November 2019

12 พฤศจิกายน 62

            เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานสัมมนา Microsoft Envision Summit 2019 12 November 2019 Bangkok Convention centre Central World