เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ อ.ตะกั่วป่า และ รณรงค์ที่ สถานีขนส่ง บขส.

10 กุมภาพันธ์ 63

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ อ.ตะกั่วป่าและ รณรงค์ที่ สถานีขนส่ง บขส. อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา