เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง

5 มีนาคม 63

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา