เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง

8 มีนาคม 63

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35  ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา