เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง

10 มีนาคม 63

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับประชาชน ที่ตลาดนัดหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา