เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าโรงเรียนสตรีพังงา

10 มีนาคม 63

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับนักเรียน และครู บริเวณ หน้าโรงเรียนสตรีพังงา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา