ชมรมห่วงหัว ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนดำเนินโครงการ "วิถีชีวิตใหม่ เซฟไวรัสโควิด 19 - อุบัติเหตุทางถนนให้ลูกหลานชาวจังหวัดเพชรบูรณ์"

22 กรกฎาคม 63

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 น.ส.อรอนงค์ ทองยอด พนักงานเหยื่อเมาแล้วขับกับโตโยต้า มอเตอร์จำกัด จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ และชมรมห่วงหัว ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนดำเนินโครงการ "วิถีชีวิตใหม่ เซฟไวรัสโควิด 19 - อุบัติเหตุทางถนนให้ลูกหลานชาวจังหวัดเพชรบูรณ์" สวมใส่หน้ากากอนามัย และสวมใส่หมวกกันน็อค ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และผู้จัดการชมรมคนห่วงหัว