เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ให้อาสมัครทำความดี ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท

7 สิงหาคม 63

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ให้อาสมัครทำความดี โครงการ “ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ  โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล