เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีโครงการแก้บนหมวกกันน็อค โรงเรียนร่องกะถิน

7 สิงหาคม 63

         เมื่อวันที่ 7 สิหาคม พ.ศ.2563 น.ส.อรอนงค์ ทองยอด พนักงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กับ โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีโครงการแก้บนหมวกกันน็อค จำนวน 20 ใบโรงเรียนร่องกะถิน และบรรยายประสบการณ์จริงของผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองฟัง และมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. น.ส.เพชรรัตน์ อินผล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์