เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุเทพมหานคร ร่วม งานเสวนา ดื่มแล้วขับ"ผลกระทบทางสังคม กับกระบวนการยุติธรรมไทย ณ ห้องเมจิก 2

13 สิงหาคม 63

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุเทพมหานคร ร่วม งานเสวนา "ดื่มแล้วขับ"ผลกระทบทางสังคม กับกระบวนการยุติธรรมไทย ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั้น หลักสี่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา