เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดถนัดศิวนารถ 700 ไร่

31 ตุลาคม 63

           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดถนัดศิวนารถ 700 ไร่ เวลา 16.00 – 18.00  น. ที่ผ่านมา