เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด ซอยจรัญสนิทวงศ์

22 กันยายน 63

         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ ซอย 95/1 เวลา 17.00-22.00 น. ที่ผ่านมา