เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัยงถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน โรงเรียนสังข์ทองวิทยาคม อำเภอเหนือคลอง

2 มกราคม 64

         เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน และ คุณมนชัย ทัพชัย กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ  บริเวณ จุดบริการประชาชน โรงเรียนสังข์ทองวิทยาคม อำเภอเหนือคลอง  ที่ผ่านมา