เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ อนุสวารีย์ บางเขน

30 สิงหาคม 64

         นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ อนุสวารีย์ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา