เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร

23 กันยายน 64

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 น. ที่ผ่านมา