เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเรื่อง ความสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5 พฤศจิกายน 64

          เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่างและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาเรื่อง ความสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และได้มอบหนังสือปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา#เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าที่จำหน่ายได้ทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีการควบคุม งดดื่ม ลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิค-19