เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดบ่อหิน ตำบลสุรศักดิ์และตลาดนัดทุ่งกราด อำเภอบางละมุง

31 ตุลาคม 64

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดบ่อหิน ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา และตลาดนัดทุ่งกราด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา