เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเก๊าจาว ตลาดรถไฟ คลาดรอบเวียง

31 สิงหาคม 65

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดเก๊าจาว ตลาดรถไฟ คลาดรอบเวียง  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา