เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ รินเขื่อน หน้าหมู่บ้านสัมมากร คลอง 7

28 สิงหาคม 65

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ รินเขื่อน หน้าหมู่บ้านสัมมากร คลอง 7 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา