เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ไปรษณีย์ไทยธัญบุรีคลอง 8

25 กันยายน 65

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ไปรษณีย์ไทยธัญบุรีคลอง 8 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา