เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สภ.โนนทัน อ.เมือง

20 มกราคม 66

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สภ.โนนทัน อ.เมือง  เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา