เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รำลึกถึงคุณหมอกระต่ายที่อุบัติเหตุบนทางม้าลาย ที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทยา อ.สิเกา

23 มกราคม 66

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดตรัง รณรงค์เมาไม่ขับย้อนหลังรำลึกถึงคุณหมอกระต่ายที่อุบัติเหตุบนทางม้าลาย พิธิเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทยา  อ.สิเกา จ.ตรัง