นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกิจกรรม "วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ภายใต้แนวคิด "ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี"

27 มกราคม 66

            วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกิจกรรม  "วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ภายใต้แนวคิด "ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี" และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 %   โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ศปถ.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจาก สำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ภาค 2 จำนวน 50 ใบ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบหมวกนิรภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ใช้รถจักรยานยนต์ในเการเดินทาง และประชาชนในพื้นที่  ต่อมาช่วงเวลา 13.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมทาสีทางม้าลาย ณ ทางข้ามทางม้าลาย อาคารจอดรถโรงพยาบาลพุทธโสธร ถนนจุลละนันนท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งถนนจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงที่มีประชาชนใช้ทางข้ามเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะ การข้ามถนนทางข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด