เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับโตโยต้ามอเตอร์ จังหวัดนราธิวาส ทีมนราธิวาส ได้พบชี้แจ้งการทำงาน ม.35 ประจำปี 2566

14 กุมภาพันธ์ 66

           เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายมาหะมะเปาซี อุเซ็ง นายปริญญา แก้วเมฆ นายแวดานียา แวสะตาปอ นางสาวอภิชญา ไชยชนะ นาง เบญจมาศ พรหมจันทร์ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับโตโยต้ามอเตอร์ จังหวัดนราธิวาส ทีมนราธิวาส ได้พบชี้แจ้งการทำงาน ม.35 ประจำปี 2566 ภายใต้มูลนิธิเมาไม่ขับ กับเจ้าหน้าที่กรมแรงงานจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำ สมาชิกใหม่เพิ่มเติม 2 คน ถึงแนวทางการทำงาน เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา