เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

27 มีนาคม 66

         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด  เพื่อ ขอเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ