เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดมูลจินดาราม

27 พฤษภาคม 66

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี ที่ผ่านมา