เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดดอกงิ้วงาม อำเภอเกาะคา

26 พฤษภาคม 66

         เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ตลาดนัดดอกงิ้วงาม อำเภอเกาะคา เวลา 13.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา