เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง

26 พฤษภาคม 66

          เมื่อวันที่  25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมทำกิจกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน บริเวณ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ที่ผ่านมา