เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงใหม่ ในฐานะผอ.ศปถ.จว.เชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 67

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงใหม่ในฐานะผอ.ศปถ.จว.เชียงใหม่ เพื่อขอให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีระงับนโยบายขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา