สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

8 มีนาคม 55 / อ่าน : 6,523

          สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

ปี พ.ศ.

เสียชีวิต บาดเจ็บ
ปี 2548 12,858 976,357
ปี 2549 12,693 834,380
ปี 2550 12,492 79,029
ปี 2551 11,267 71,148
ปี 2552 10,796 61,996
ปี 2553 10,742 94,906
ปี 2554 21,996 935,781
ปี 2555 21,603

1,044,757

ปี 2556 21,221

1,050,088

ปี 2557 20,790

905,742

ปี 2558 19,960

905,742

ปี 2559 21,745 1,095,614
ปี 2560 21,607 1,141,658
ปี 2561 19,931 1,045,473
ปี 2562 19,904 1,141,314
ปี 2563 17,831 1,026,203
ปี 2564 16,957 826,124
ปี 2565 17,379 925,506

 


หมายเหตุ

ปี 2555 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีการตั้งคณะทำงานติดตามสถิติผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. กระทรวงสาธารณสุข

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. กรมการปกครอง

4. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

จะเห็นว่าคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติก่อนปี 2554 อันมีสาเหตุมาจากการจัดทำฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงสอดประสานกัน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101