สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
17 ม.ค. 65 46  3,036 
16 ม.ค. 65 29  2,544 
15 ม.ค. 65 16  2,341 
14 ม.ค. 65 51  2,639 
13 ม.ค. 65 39  2,523 
12 ม.ค. 65 35  2,461 
11 ม.ค. 65 36  2,682 
10 ม.ค. 65 53  2,881 
9 ม.ค. 65 26  2,387 
8 ม.ค. 65 23  2,155 
7 ม.ค. 65 53  2,661 
6 ม.ค. 65 36  2,349 
5 ม.ค. 65 49  2,588 
4 ม.ค. 65 21  202 
3 ม.ค. 65 34  274 
2 ม.ค. 65 34  311 
1 ม.ค. 65 73  574 

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101