กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตลาดอัศวิน ตลาดรอบเวียง

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตำบลต้นธงชัย ตลาดอัศวิน ตำบลสบตุ๋ย ตลาดรอบเวียง ตำบลสวนดอก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 06.30  – 11.30 น. ที่ผ่านมา

28 พ.ค. 65 / อ่าน 284

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ห้างบิ๊กซีคลอง 7 ธัญบุรี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ห้างบิ๊กซีคลอง 7 ธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา

25 พ.ค. 65 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ที่ห้างเจปาร์ค ศรีราชา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ที่ห้างเจปาร์ค  ศรีราชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 – 19.00 น. ที่ผ่านมา

22 พ.ค. 65 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00  – 16.00 น. ที่ผ่านมา

21 พ.ค. 65 / อ่าน 237

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าสำนักงานขนส่ง ต.แวงน่าง อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าสำนักงานขนส่ง ต.แวงน่าง อ.เมือง  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 12.00-13.00 น. ที่ผ่านมา

19 พ.ค. 65 / อ่าน 259

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสุทธาวาส และถนนมหาราช

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสุทธาวาส และถนนมหาราช  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 15.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

17 พ.ค. 65 / อ่าน 263

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์  รณรงค์เมาไม่ขับโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานพิธีบวช นาคหมู่ บูชาครูพ่อปู่ท้าวเวชสุวรรณ  บริเวณ วัดโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

15 พ.ค. 65 / อ่าน 305

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ แพรกศรีราชา หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ แพรกศรีราชา หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา

15 พ.ค. 65 / อ่าน 8


หน้า 1 จาก 796, แสดง 8, จำนวน 6365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101