กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนวัดท่าพระ และ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอน 5

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนวัดท่าพระ และ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอน 5 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

28 ก.ย. 64 / อ่าน 48

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดศาลาน้ำเย็น

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดศาลาน้ำเย็น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 - 11.00 น. ที่ผ่านมา

26 ก.ย. 64 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

23 ก.ย. 64 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนบ้าน ท่าระบาด อ.สรรคบุรี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนบ้าน ท่าระบาด อ.สรรคบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

23 ก.ย. 64 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดบ้านโคกก่อ อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดบ้านโคกก่อ อ.เมือง เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

22 ก.ย. 64 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดชุมชนบ้านโนนเมือง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดชุมชนบ้านโนนเมือง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

21 ก.ย. 64 / อ่าน 69

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเทพทิพย์ ถนนแขวง เขตสายไหม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดเทพทิพย์ ถนนแขวง เขตสายไหม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา

19 ก.ย. 64 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ศูนย์ไตเทียม ถนนราชวัตร

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ศูนย์ไตเทียม ถนนราชวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 13.00 น. ที่ผ่านมา

19 ก.ย. 64 / อ่าน 12


หน้า 1 จาก 767, แสดง 8, จำนวน 6136 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101