ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2555 (สถานที่)

26 มีนาคม 56 / อ่าน : 4,595

ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ

     กรณีนี้ยกเว้นองค์การสุรา  ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

 


ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101