ข่าวเรืออากาศเมาแล้วขับชนตำรวจ

/ อ่าน : 3,948


        รายงานความคืบหน้ากรณีมูลนิธิเมาไม่ขับทำหนังสือถึง พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เรื่องขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัย  เรืออากาศตรี ธนพล ทองคำ นายทหารสังกัดกรมการทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทยขับรถขณะเมาสุราชน ดาบตำรวจ ศักดา ชาปู่ ผบ.หมู่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องได้รับบาดเจ็บสาหัส

        เรื่องดังกล่าวท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ได้ให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะให้กำลังพลสนับสนุนนโยบายการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชน จากกรณีดังกล่าวกองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้ กรมกำลังพลทหาร กองการปกครอง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัย เรืออากาศตรีธนพล ทองคำ ซึ่งผลการสอบสวนมีความคืบหน้าอย่างไร คณะกรรมการกรมกำลังพลทหาร กองการปกครอง จะแจ้งให้ทางมูลนิธิได้รับทราบโดยด่วน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101