ตู้ปันหมวก หลายองค์กรจับมือปกป้องลูกหลานเมืองน่าน

5 สิงหาคม 63 / อ่าน : 2,164

 

 

 

จังหวัดน่าน 6 องค์กร จับมือปกป้องลูกหลานชาวน่านเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัยและเปิดกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยบนท้องถนนให้ลูกหลานชาวน่าน โดยมี พันตำรวจเอกสุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  

 

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทน จำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทน สสส เป็นประธานร่วมกันเปิดโครงการ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก  

 

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองน่าน เป็นเทศบาลที่มีการใช้รถจักรยานยนต์มากเทศบาลหนึ่งในประเทศไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม พฤติกรรมที่น่าห่วงใยก็คือการไม่สวมหมวกกันน็อก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเชื่อว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งบุตรหลานระยะใกล้ ๆ ไม่อันตรายอะไร ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่ผิด ซึ่งในทางกฎหมายการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อก ถือว่ามีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และ พรบ. คุ้มครองเด็กมาตรา 26 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เตือนปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายในการจับเด็กเยาวชนไม่สวมหมวกกันน็อกได้ 

 

จึงได้ร่วมกับชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เทศบาลมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน กองบังคับการตำรวจภูธรน่าน และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย และเปิดกิจกรรมตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยบนท้องถนนให้ลูกหลานชาวน่านขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการปกป้องความปลอดภัยของเด็ก ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านให้เกิดความปลอดภัย เมื่อต้องโดยสารรถจักรยานยนต์ 

 

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่าเด็กเมื่อเกิดมาต้องได้รับการปกป้องดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากบาดทะยัก โรคคอตีบ ไอกรน โปลิโอ ฯลฯ และถือเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ การจัดหาหมวกกันน็อกใส่ให้บุตรหลานเมื่อนำเขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันศีรษะให้กับบุตรหลาน ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ ถือเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครอง นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว สสส บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน ) โรงพยาบาลน่าน กองบังคับการตำรวภูธรน่าน เทศบาลมืองน่าน ได้ร่วมกันนำร่องโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย และเปิดตู้ปันหมวกนิรภัยปันความปลอดภัยให้ลูกหลานชาวน่านที่เทศบาลเมืองน่านโดยหวังว่าเทศบาลเมืองน่านจะเป็นเทศบาลตัวอย่างให้กับเทศบาลอื่นๆ ในประเทศไทยได้ทำตามเพราะเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าหน้าที่ของพวกเราต้องปกป้องให้เขาปลอดภัย 

 

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุทางถนน มากว่า 30 ปี เราได้ร่วมงานกับมูลนิธิเผาไม่ขับมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ซึ่งโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย เป็นโครงการที่ดี และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยินดีให้การสนับสนุนหมวกกันน็อก จำนวน 300 ใบ เพื่อให้ถูกหลานชาวน่านปลอดภัย ดังนิยามของบริษัทที่เราตั้งปณิธานไว้ ความเป็นธรรมคือนโยบาย น.ส.กานดา กล่าว  

 

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101