ข่าวจว.จันทบุรีจับมือวิริยะ สสส. คนห่วงหัว นำร่องศพด.ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดโควิด 19

21 กันยายน 63 / อ่าน : 1,687

.จันทบุรีจับมือวิริยะประกันภัย สสส.-คนห่วงหัว 

นำร่องศพด.ล็กปลอดอุบัติเหตุ - ปลอดโควิด 19

 

วันนี้ ( 21 กันยายน 2563 ) ณ  หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีโดยท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีความภาคภูมิใจที่ชมรมคนหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด( มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ได้สนับสนุนให้อำเภอสอยดาวซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดจันทบุรีนำร่องโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดอุบัติเหตุทางถนน - ปลอดโควิด 19 เป็นจังหวัดแรกในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสอยดาวได้เข้าร่วมโครงการสวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกกันน็อค 100% เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยแบบยั่งยืน

 

นายอำเภอสอยดาว เปิดเผยต่อว่าทางอำเภอจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัยให้ลูกหลานทุกครั้ง ที่นำเขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกล ทั้งนั้เพื่อปลูกฝังวินัยการจราจรให้ลูกหลานตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงและลดบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อให้เด็กปลอดโควิด 19 ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังที่ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงและบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร

 

นายเธียรวิชญ์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) เปิดเผยว่า บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยของลูกหลานในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดจากความตั้งใจของผู้บริหารบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน) ที่เล็งเห็นว่าเด็กๆ จะต้องได้รับการปกป้องดูแลทุกครั้งที่เขาโดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันพ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจจะเลยไม่เห็นความสำคัญ หรืออาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดว่า นำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ระยะใกล้ ๆ ไม่ต้องสวมใส่หมวกกันน็อคก็ไม่อันตรายใดๆ ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดว่าระยะใกล้หรือระยะไกล ถ้าประมาทไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเกิดได้ตลอดเวลาและนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุท้องถนน จึงเป็นอีกความตั้งใจของบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน) เพื่อส่งต่อความรักความห่วงใยของบริษัท มอบให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

ทางด้านนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมขนหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่าขอขอบคุณสสส.และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน) ที่ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน และการเปิดตู้ปันหมวกนิรภัย ปันความปลอดภัยในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการนำร่องแห่งที่ 2 หลังจากได้ดำเนินการมาแล้วในจังหวัดน่าน ซึ่งชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ คาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวของผู้ใหญ่ในแระเทศนี้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องความปลอดภัยเด็ก ๆ จากการโดยสารรถจักรยานยนต์ให้เขาปลอดภัยด้วยการผลักดันให้เด็กทุกคนต้องมีหมวกกันน็อกสวมใส่ นายสุรสิทธิ์ กล่าว

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101