วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

16 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 1,992


วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD Traffic VICTIMS)

15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา และอดีตประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  ได้เป็นประะธานในพิธีวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ( WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD Traffic VICTIMS ) ด้วยการจุดเทียนยืนสงบนิ่ง 1 นาที และวางดอกกุหลาบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรำลึกถึงผู้ที่จากไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี H.E. MR. JON ÅSTRÖM GRÖNDAHL เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองประธานคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Mr.Pascal Wautelet

ผู้แทนสถานเอกอัครทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย Mr. Weimin Ren Director Transport Division ผู้แทนยูเอ็นเอสแครป ประจำประเทศไทย ดร.ธีราณี เตชะศรีวิเชียร ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์  นายเกษม สังข์ภิรมย์ ผู้แทนมูลนิธิประชาปลอดภัย

นางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน ) นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน นางสาวกชมน คงเพิ่มพูล ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นายสุชีพ บุญเส็ง ผู้แทนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง นางสาววาเลน พัชรภิรมย์ ผู้แทนบริษัท

U Drink I Drive ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ( WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD Traffic VICTIMS ) โอกาสนี้เหยื่อจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่กลายเป็นผู้พิการได้รำลึกถึงโศกนาฎกรรมบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในพิธีครั้งนี้ด้วย.

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101