ข่าวระดมเหยื่ออุบัติเหตุปลุกพลังชีวิตวิถีใหม่ ปลอดโควิด 19 -ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

29 มกราคม 64 / อ่าน : 1,378

ระดมเหยื่ออุบัติเหตุปลุกพลังชีวิตวิถีใหม่ 

ปลอดโควิด 19 -ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและเลขาธิการชมรมคนห่วงหัว เปิดเผยว่า

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อยู่ในขั้นวิกฤต ส่งผลให้คนไทยเกิดความตื่นตัวในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหน้ากากอนามัย จนสามารถบอกได้ว่าในยุคปจจุบัน หน้ากากอนามัย คือปัจจัยที่ 6  รองจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตคนไทย

          ดังนั้น คนไทยคนไหน ไม่พกหน้ากากอนามัยติดตัวเท่ากับการดำเนินชีวิตจะมีความยากลำบากมาก ไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อ เดินห้าง เดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือไปติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ในปัจจัยเสี่ยงบนท้องถนน เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อก มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างมาก คนไทยกลับละเลย ไม่ใส่ใจ เหมือนการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด 19 มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว จึงได้จัดโครงการอบรมชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-สวมหมวกกันน็อก -ปลอดโควิด 19 -ปลอดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับเครือข่ายผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยได้เชิญวิทยากรประกอบด้วย นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษตลาดเกรียบ ต้นแบบชุมชนความปลอดภัยทางถนน นางสาวธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายพิเศษ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเครื่องมือเยียวยาเหยื่อบนท้องถนน ดร.มงคล ลาภวิไลพร ครูฝึกขับขี่ความปลอดภัย บริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด บรรยายพิเศษ  สังคมหัวแข็ง เราทำได้  รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายพิเศษ  อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ภัยร้ายคุกคามคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย   บรรยายให้ความรู้  2 วัน วันที่ 30-31 มกราคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว หวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการเสริมสร้างชีวิตวิถีไทยในยยุคแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้ปลอดอุบัติเหตุ และไวร้สโควิด 19 ไปพร้อม ๆ กัน นายแพทย์แท้จริง กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101