ข่าวงดสาดน้ำสงกรานต์ หวั่นแพร่โควิด เสนอจัดสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ไทย แทน

31 มีนาคม 64 / อ่าน : 1,230

ดสาดน้ำสงกรานต์ หวั่นแพร่โควิด 

เสนอจัดสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ไทยแทน 

 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยถึงมาตรการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ 2564 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ว่าจากการที่รัฐบาลมีมติให้การจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ งดการจัดกิจกรรมสาดน้ำ ปะแป้ง การจัดคอนเสิร์ต โดยกิจกรรมที่อนุญาตให้ดำเนินการได้ คือการทำบุญ ตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่สรงน้ำพระ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด 19

     อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเมาไม่ขับเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดกิจกรรม การสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ไทย (สงกรานต์ )  เพิ่มเข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์ปีนั้จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องมากถึง 6 วัน ประกอบกับเทศกาลสงกรานต์ในปี 63 ปีที่แล้ว คนไทยไม่ได้กลับบ้านเฉลิมฉลอง รวมไปถึงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ จึงเชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ จะมีคนไทยเดินทางกันเป็นจำนวนมาก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วออกไปขับรถ

นายแพทย์แท้จริงเปิดเผยว่า

     วันที่ 13 เมษายน เป็นวันที่มีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุด เหมือนกับวันที่ 31 ธันวาคมแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมผลักดันโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำให้สถิติการเสียชีวิตในวันที่ 31 ธันวาคม ลดลงไปมาก จากความสำเร็จของโครงการสวดมนต์ข้ามปี ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการฉลองปีใหม่ ด้วยการจัดสวดมนต์ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศไทยที่มีมาแต่โบราณกาล

      มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงเห็นว่าในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งรัฐบาลได้มีคำสั่งให้งดการจัดกิจกรรมสาดน้ำ ปะแป้งและการแสดงคอนเสิร์ต โดยหันมาสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ จึงขอเสนอให้บรรจุกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเทศกาลปีใหม่ไทย

เพิ่มเข้าไปโดยขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมใจกันสวดมนต์ข้ามปีอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 13 เมษายน  ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีในเทศกาลสงกรานต์ สามารถสวดทางออนไลน์ได้ ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีปีใหม่ไทย (สงกรานต์ )ทางออนไลน์จะช่วยลดคนเมาบนท้องถนนและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าว

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101